Zapraszamy uczniów do szkolnego wolontariatu.

wolontariate

SZKOLNY WOLONTARIAT

1. Szkolne Koło Caritas

osoba do kontaktu: ks. Rafał Goliński email: rafal.golinski@sp3zabki.pl

2. Koło wolontariatu świetlic środowiskowych

osoba do kontaktu: Iwona Żórawska

email: Iwona.Zorawska@sp3zabki.pl

3. Szkolna grupa strażacka

osoba do kontaktu: hubert.krolikowski5@gmail.com

tel. 504-317-406

Chętni uczniowie zgłaszają się bezpośrednio do wyżej wymienionych osób.

Więcej informacji na temat szkolnego wolontariatu:  https://sp3zabki.pl/wolontariat-szkolny