Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie ALFIK MATEMATYCZNY.

Alfik

Konkurs odbędzie się 23 listopada 2022 (środa), w godzinach: 9:00 – 10:30.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas II – VIII.

Treści zadań są inne na każdym poziomie nauczania. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe.

Udział w konkursie jest płatny 14 zł od dziecka. Chęć udziału wraz z wpłatą uczniowie mogą zgłaszać do 9 listopada 2022 nauczycielowi matematyki (klasy IV – VIII) lub swojemu wychowawcy (klasy II-III).

Organizatorem konkursu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – Jersz.

Zapraszamy!

Koordynatorzy konkursu