Zapraszamy do biblioteki! – nowości z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

ksiazki

Miło nam poinformować, że nasza biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory o 604   egzemplarze książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.  

171 egz. zostały przekazane do oddziału przedszkolnego -„Biblioteczka przedszkolaka” – Kierunek interwencji 3.1. zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.

433 egz. udostępniane dla uczniów klas 1-8 w bibliotece szkolnej

– Kierunek interwencji 3.2. zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Zakup nowych pozycji został poprzedzony rozpoznaniem potrzeb i zainteresowań naszych uczniów. Na wybór tytułów wpływ mieli rodzice, uczniowie oraz nauczyciele szkoły. Większość marzeń zostało zrealizowanych. Zakupiony księgozbiór już cieszy się zainteresowaniem wśród dzieci. Zapraszamy do biblioteki.

            Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

LISTA KSIĄŻEK ZAKUPIONYCH:

Klasy 1-8 PDF

Biblioteczka przedszkolaka PDF