Zapisy na II Szkolny Turniej Szachowy w SP3

logo szachy

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na II Szkolny Turniej Szachowy, który odbędzie sięw maju.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się osobiście w bibliotece szkolnej lub przez dziennik elektroniczny do p. Aliny Stachowiak lub p. Joanny Kity. Rozgrywki będą się toczyły z podziałem na kategorie wiekowe.

Po więcej informacji zapraszam do biblioteki szkolnej.

Organizatorzy: Alina Stachowiak, Joanna Kita, Krystian Lewandowski

Przypominamy, że uczniowie mają możliwość grania (treningu/nauki) w szachy w trakcie przerw międzylekcyjnych w bibliotece szkolnej.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!