XXXI Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny

konk logopedyczny

„Paronimy słowa dziwne, podobne, lecz całkiem inne”

W ramach Konkursu należy wymyślić słowa – paronimy np. mak – hak, czyli wyrazy o podobnym brzmieniu, ale innym znaczeniu i wykonać do nich ilustrację. Słowa mogą dotyczyć rzeczowników, czasowników, przymiotników. Paronimy mogą tworzyć co najmniej pary, ale mogą znaleźć się także trójki, czwórki, a nawet dłuższe ich zbiory.

Z tyłu pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę, do której uczeń (uczennica) uczęszcza.

Termin: Wiersz należy dostarczyć do gabinetów logopedycznych – 123 lub 132
do 30 listopada 2019r.