Wyniki konkursu „Matematyczny Kalendarz Adwentowy”

Kategoria:

kalendarz w formie papierowej
1. Klara Terlikowska 5a , Kacper Kamiński 5d,
2. Aleksander Michalski 4g, Julia Wajs 7i,
3. Zuzanna Bukowska 6i,

kalendarz w formie multimedialnej:
1. Nicole Szczepańska 6f, Lena Duraj 4f,
2. Mikołaj Pawluczyk 6c,
3. Łukasz Korol 4c,

Gratulujemy ciekawych pomysłów i wytrwałości w rozwiązywaniu zadań.
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone laureatom po powrocie do szkoły. Na wszystkich uczestników będzie czekać słodka niespodzianka.