WYNIKI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO „Świąteczne ciekawostki”.

Spośród nadesłanych prezentacji komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Bartosz Kmiecik klasa 8a

II miejsce – Nicole Szczepańska klasa 7F

III miejsce – Marika Dębska klasa 7F

Zwycięzcy otrzymają ocenę celującą z języka angielskiego lub niemieckiego oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Ogromne gratulacje !