Drodzy Uczniowie ! 14 lutego2022r. (poniedziałek) „Walentynkowa randka z książką”

Walentynki to dzień uśmiechów, miłych słów i gestów. Zapraszamy do biblioteki szkolnej na

spotkanie z książkami o uczuciach. Czekają na Was również inne niespodzianki. Z tej okazji organizujemy również konkursy:

walentynki
  1. Konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”
  2. Konkurs poetycki pt. „Najpiękniejszy wiersz o miłości”

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-3.

3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów.

4. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.

5. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z wykorzystaniem dowolnych technik.

6. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:

a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,

b) estetyka wykonania kartki,

c) poprawność pod względem tematycznym

7. Prace należy dostarczyć w terminie do 18 lutego 2022 r. (piątek) do biblioteki lub przesłać przez Offica do nauczycieli bibliotekarzy (P. Joanna Kita, P. Alina Stachowiak ).

8. Za udział w konkursie uczniowie otrzymują nagrody.

REGULAMIN KONKURSU

NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ MIŁOSNY

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.

2.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-8.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza o tematyce miłosnej.

4. Celem konkursu jest zachęcenie do twórczości poetyckiej.

5. Każdy uczeń może dostarczyć tylko 1 wiersz, należy pamiętać o podpisaniu wiersza.

6. Kryteria oceny: piękno słowa; poprawna kompozycja wiersza; oryginalność i pomysłowość twórcza.

7. Wiersze należy dostarczyć do 18 lutego 2022 r. (piątek) do biblioteki lub przesłać przez Offica do nauczycieli bibliotekarzy (P. Joanna Kita, P. Alina Stachowiak ).

8. Za udział w konkursie uczniowie otrzymują nagrody.

ZAPRASZAMY

Walentynki w bibliotece służą promocji czytelnictwa oraz propagowaniu zasad życzliwości i grzeczności.