Wyniki konkursu Alfik

logo

Gratulujemy zwycięzcom Konkursu Alfik Matematyczny.
Nagrody w postaci dyplomów uznania organizatora za uzyskanie dobrych i bardzo dobrych wyników uzyskali:

Klasy drugie: Maja Morawska
Klasy trzecie: Klara Terlikowska, Bartosz Próchnicki, Zofia Przybyłowska
Klasy piąte: Julia Niewęgłowska, Irena Wałachowska, Monika Kalinowski
Klasy szóste: Franciszek Szymanek, Jakub Szatanowski , Oskar Szulc, Zofia Wielgus
Klasy ósme: Antoni Grzebalski, Wiktor Domański, Dawid Pawluczyk

Szczegółowe wyniki pozostałych uczestników dostępne są na stronie www.jersz.pl, kod szkoły W4245 oraz u nauczycieli matematyki.

Dorota Poślada