Wycieczka do parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie 29.11.2018r.

kostka

Plan:

8.30    Zbiórka przed szkołą i wyjazd
9.00    Przyjazd do parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie (Żoliborz)
9.30    Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki
10.15   Zwiedzanie miejsca kultu św. Stanisława i muzeum parafialnego
11.30   Czas na drugie śniadanie
12.00   Nawiedzenie kościoła i zakończenie programu
12.15   Wyjazd
12.45   Powrót do szkoły

Wycieczka jest częścią projektu „Poznajemy sylwetkę św. Stanisława Kostki”.

Cele:

Pogłębienie znajomości życia i tematu powołania św. Stanisława Kostki
Modelowanie zachowania uczniów na podstawie życia św. Stanisława Kostki
Zapoznanie uczniów z tematem miejscem kultu świętego
Aktywny wypoczynek dzieci
Integracja środowiska szkolnego
xRG