Konkurs plastyczny „Pocztówka dla niepełnosprawnego kolegi/koleżanki”

dzieci

Zachęcamy uczniów klas 0-3  do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest:

  1. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji w stosunku do osób niepełnosprawnych.
  2. Uwrażliwianie na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych.
  3. Kształtowanie okazywania szacunku w stosunku do innych.
  4. Inspirowanie uczniów do wyrażania empatii wobec osób niepełnosprawnych poprzez twórczość plastyczną.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie dowolną techniką pocztówki wraz z życzeniami skierowanymi do osób niepełnosprawnych (pocztówka wykonana w formacie A6 – 10 cm x 15 cm).
Kryteria oceny:  estetyka, pomysłowość, samodzielność i zgodność
z założeniami konkursu.
Prace plastyczne powinny zawierać: imię, nazwisko i klasę.
Termin składania prac: od 26.11.2018 r. do 03.12.2018 r. w sali nr 138.
Wyróżnione prace zostaną wywieszone w holu na gazetce.
Wykonane prace nie podlegają zwrotowi.
Nauczyciele wspomagający:

Bożena Naspińska
Julia Budziak
Karolina Kozyra