Szkolny konkurs plastyczny „UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

s

Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.
Cele konkursu:
a/zainteresowanie uczniów życiem świętych i błogosławionych;
b/ukazanie wzorców życia chrześcijańskiego na przykładzie życia świętych;
c/inspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości plastycznej;
d/pomoc w przeżywaniu czasu Uroczystości Wszystkich Świętych.

  1. Uczniowie klas 0-3: Przedstaw swojego ulubionego świętego.
  2. Uczniowie klas 4-8: Przedstaw w formie komiksu najważniejsze wydarzenia z życia wybranego świętego.
  3. Praca w formacie A3, technika wykonania dowolna, ważne by forma była wyrazista. Kryteria oceny pracy: estetyka, pomysłowość, zgodność z założeniami konkursu.
  4. Prace na odwrocie mają zawierać imię, nazwisko, klasę wykonawcy, imię przedstawionego świętego oraz informację czy praca jest do zwrotu. Termin składania prac do 29.10.2018r do godz. 13 u księży oraz katechetów.
  5. Najładniejsze prace będą wywieszone do ekspozycji na balu Wszystkich Świętych który odbędzie się 30.10.2018r w naszej szkole. Wyróżnione 1,2,3 miejscem prace będą nagrodzone oceną z religii.

Ewelina Malesa