Spotkania grupy wsparcia

bb

PORADNIA   PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA w Zielonce

 ul. Inżynierska 1, tel. 22 760 24 97

www.pppzielonka.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA

,,RODZICE  RAZEM”

OTWARTA GRUPA  WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

CELE GRUPY:

  • dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności,
  • udzielanie sobie nawzajem wsparcia emocjonalnego,
  • zwalczania poczucia bezradności wobec problemu,sytuacji,
  • budowania poczucia wartości i wspólnoty wśród uczestników,
  • wymiana użytecznych informacji,
  • pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników,
  • szukania wspólnymi siłami rozwiązań aktualnych sytuacji trudnych.

Kiedy:

Pierwsze spotkanie: 8 listopada godz. 17.00  Czas trwania 1,5 godz.

Kolejne w pierwszy czwartek każdego miesiąca .

Prowadzące:

Monika Kuc – pedagog specjalny,

Magdalena Waniewska – psycholog / Elżbieta Szałata- psycholog