Soci@ll Week

n

W najbliższym czasie w naszej szkole odbędzie się Soci@ll Week promujący różne działania angażujące uczniów w projekcie Erasmus K+ Soci@ll Inclusion.Ze względu na pandemię zajęcia w ramach projektu odbywać się będą w różnym czasie i na platformie Teams.W ramach Soci@ll Week nasi uczniowie będą mogli : 

  • wziąć udział w warsztatach online Muzeum Polin  ,,Jak pięknie się różnić”,
  • zaprezentować ciekawostki z kraju z którego pochodzą w formie prezentacji multimedialnej lub video.
  • wziąć udział w warsztatach dotyczących takich zjawisk jak  cyberprzemoc, bullying.
  • dowiedzieć się czym jest wolontariat ,poznać jego istotę i sens poprzez czynny udział w akcjach wolontariackich organizowanych przez naszą szkołę.

Projekt Soci@ll Week koordynują nauczyciele SP3 im. Małego Powstańca:
Katarzyna Podgajna, Edyta Dominik-Cielicka, Edyta Żegnałek, Justyna Suchocka, Artur Maciejewski
Zapraszamy