ROBOTYKA I ELEKTRONIKA

Zapraszamy na kolejny cykl zajęć z Robotyki i Elektroniki projektu Mistrzowie Kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.

Rekrutacja na zajęcia w dniach 29.04.2021 r. – 05.05.2021 r.

Zajęcia z Robotyki w soboty w godz: 9:00 – 12.45 oraz 13:00 – 16:45 w dwóch salach po 12 osób ( 24 uczniów).

Zajęcia z Elektroniki w soboty w godz: 9:00 – 12.45 oraz 13:00 – 16:45 w dwóch salach po 12 osób ( 24 uczniów).

Cykl zajęć to 6 spotkań dla każdego ucznia. Dla uczniów zakwalifikowanych do projektu, udział w zajęciach jest obowiązkowy. Frekwencja musi wynosić 80% .

Terminy zajęć: 8 maj, 15 maj, 22 maj, 29 maj, 12 czerwiec, 19 czerwiec.

Zajęcia będą odbywały się w budynku przy ul. Kościelnej 2.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe ucznia proszę przekazać do Wychowawcy klasy. Prosimy o zaznaczenie ołówkiem na formularzu oznaczenia: R – robotyka, E – elektronika.

Ważne informacje przy uzupełnianiu dokumentów rekrutacyjnych:

1. Nie wpisujemy dat obok miejscowości.

2. Wypełniamy dokumenty długopisem, nie ołówkiem.

3. Jeśli popełnimy błąd przy wypełnianiu – przekreślamy błędny zapis, obok zapisujemy poprawne dane, składamy obok podpis.

4. Sprawdzamy PESEL swojego dziecka.

5. Sprawdzamy czy uzupełnione są wszystkie pola.

6. Koniecznie podajemy numer telefonu lub adres e-mail.

7. Nie używamy korektora.

Dokumenty złożone po terminie lub źle wypełnione nie będą przekazane przez szkołę do biura projektu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania: Formularz zgłoszeniowy na zajęcia.

Program Elektroniki