REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od 19 marca do 6 kwietnia 2018 r. i będzie odbywała się w systemie elektronicznym.

19 marca 2018 roku o godz. 13.00 pod adresem:

www.zabki.formico.pl

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru wraz z kompletną dokumentacją.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo

Informujemy, że w terminie od 19 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/370/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej) w sekretariacie szkoły.

Do obwodu ustalonego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach należą ulice: 
ul. Baczyńskiego, Chełmońskiego, Kościelna, Malczewskiego, Podleśna, Powstańców od nr 20, Złota.