Nasza nauczycielka Adrianna Niesłuchowska w MEN nagrodzona w konkursie Nauczyciel- Innowator. Gratulujemy.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wreczenie-nagrod-w-konkursie-men-nauczyciel-innowator.html