Regulamin Szkolnego Konkursu Poetyckiego 

konkurs

Organizator: 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach 

Cele: 

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej, 
 • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej, 
 • odkrywanie i promowanie talentów młodych twórców. 

Zasady:

 1. Uczestnicy: uczniowie klas IV – VIII 
 2. Praca konkursowa: wiersz własnego autorstwa, tematyka dowolna.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, klasą i wiekiem autora.
Wielkość czcionki – 11 pkt, odstępy między wierszami – 1,15.  
 

 1. Zgłoszenie do konkursu obejmuje przesłanie wiersza na adres: justyna.kostrzewska@sp3zabki.pl (w pliku tekstowym – format .doc lub .pdf) bądź przekazanie pracy swojemu nauczycielowi języka polskiego.
 1. Termin nadsyłania/dostarczania prac konkursowych: 21.03.2023r.
 1. Wyniki konkursu, również nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania zgłoszonych do konkursu prac w celu promocji konkursu oraz osiągnięć Uczestników i promocji działalności Organizatora. 
 1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
 1. Zgłoszenie wierszy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.