Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” w 2017 r. w naszej szkole

W związku ze zgłoszeniem naszej szkoły do ogólnopolskiego programu „Szkolny Klub Sportowy”, na początku lutego rozpocznie się realizacja tego projektu na terenie naszej szkoły.

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w rekreacyjnej, pozalekcyjnej aktywności fizycznej bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Realizacja programu będzie odbywała się w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego naszej szkoły.

Serdecznie Zapraszamy

Kamil Dziawer, Jarosław Dobrowolski