PRÓBNA EWAKUACJA

 

W dniu 14.11.2018 r. (środa) o godz.:

08:30 w Filii szkoły przy ul. Powstańców 60 b,

09:35 w budynku szkoły przy ul. Kościelnej 2

zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji tzw. ,,próbna ewakuacja”. W związku z powyższym uczniowie proszeni są o zabranie w tym dniu kurtek na lekcje.