Informacja dotycząca karty pływackiej

Informujemy, iż na pływalni w Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach  dzieci mogą uzyskać kartę pływacką. Egzaminy na kartę będą przeprowadzone pod koniec sezonu nauki pływania (w maju). Egzamin będzie przeprowadzony bezpłatnie, pobierana jest tylko opłata za wydanie karty w kwocie 25 zł.