Olimpiada z języka angielskiego „BIG BEN” odbędzie się 11 maja (czwartek) o godz. 9:00- 10:25

Konkurs będzie się odbywał w następujących salach: 05, 09, 206, 212, 214, 232, 234. Listy uczniów będą się znajdowały na drzwiach w/w sal.

Uczestnicy zobowiązani są zaznaczać odpowiedzi długopisem koloru czarnego.