Obchody Dnia Edukacji Narodowej na Mazowszu

Obchody Dnia Edukacji Narodowej na Mazowszu

15 października 2018 roku w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono odznaczenia oraz nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z terenu Warszawy oraz powiatów około warszawskich. Uroczystość odbyła się z udziałem Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Doroty Skrzypek – Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

Z naszej szkoły Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano 2 osoby: p. Grażynę Kowalczyk i p. Joannę Kita.

12 października 2018 roku odbyła się szkolna uroczystość DEN. Wyróżnienie i nagrodę Burmistrza Miasta Ząbki otrzymały 2 osoby:  p. dyr. Monika Stypułkowska – wicedyrektor szkoły i p. Beata Matalińska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Serdeczne gratulacje