Na wniosek uczniów i rodziców dokonaliśmy korekty planu lekcji, który będzie obowiązywał od dnia 22.10.2018 r.

Na wniosek uczniów i rodziców dokonaliśmy korekty planu lekcji, który będzie obowiązywał od dnia 22.10.2018 r.