Nasza Świetlica w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym: „Z kulturą mi do twarzy”.

logo

       Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

Projekt zgodny z Podstawą Programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

Cele szczegółowe projektu:

  • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno
  •  rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
  • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
  •  kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
  • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
  •  doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy;
  • wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie.
plakat