Logopedyczne badania przesiewowe

Szanowni Państwo,

Wrzesień jest miesiącem logopedycznych badań przesiewowych. Diagnozą będą objęte dzieci z klas 0-3. Informacje o terminach zajęć, przydziale do grup oraz kontynuacji terapii dla zakwalifikowanych dzieci zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny. 

Z poważaniem,

Zespół logopedyczny