Konkurs plastyczny „LAURKA DLA MOJEJ MAMY”

plakat Dzien Matki

REGULAMIN KONKURSU
LAURKA DLA MOJEJ MAMY”

 Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
zaprasza do udziału w konkursie
na najciekawszą pracę plastyczną

pt. „LAURKA DLA MOJEJ MAMY”

 1. Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Małego Powstańca w Ząbkach.
 2. Uczestnicy Konkursu.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-III i IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

 1. Cele konkursu:
 • promocja Dnia Matki
 • kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań
 • rozwijanie zdolności plastycznych
 1. Tematyka konkursu

Konkurs polega na wykonaniu laurki z okazji Dnia Matki.

 1. Forma prac:
 • technika płaska, dowolna: pastele, farby plakatowe, kredki, pisaki itp.
 • format A4
 • laurka może zawierać wypisane życzenia
 1. Ocena prac

Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodność wykorzystanych materiałów plastycznych. Prace będą oceniane przez Jury, w skład  której wejdą pracownicy Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

 1. Termin i miejsce składani prac

Prace należy składać do 26.05.2017 r. w świetlicy szkolnej (sala 18A).

Zgłoszenie pracy musi zawierać opis:

 • imię i nazwisko autora
 • klasa

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 02.06.2017 r.

 

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w konkursie.