KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZĄBKACH pt: „POKÓJ NA ZIEMI”

I. Organizator.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach.

Konkurs jest organizowany na rzecz aukcji podczas Kiermaszu Wielkanocnego, którego celem jest pomoc uczniom naszej szkoły z Ukrainy.

II. Cele konkursu:

  1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na dowolny temat.
  2. Szerzenie idei pomocy i wsparcia wśród uczniów naszej szkoły.
  3. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja uczniów w szkole.

III . Warunki uczestnictwa.

  • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – technika dowolna, szkic, malarstwo, grafika, rzeźba itp..
  • Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – III  oraz klasy IV-VIII.
  • Jeden autor może złożyć dowolną ilość prac plastycznych.
  • Format prac plastycznych – dowolna.
  • Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa, rzeźba itp.). Dopuszcza się wszystkie prace wykonane na papierze, malowidle na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
  • Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, klasę lub dołączyć karteczkę do pracy.
  • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.

IV. Termin i miejsce składania prac.

Prace należy dostarczyć do 31 marca 2022 roku do Katarzyna Słowik oraz Sławomira Białego lubdo biblioteki szkolnej.

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej. Prace te zostaną przeznaczone na aukcje, której celem jest pomoc naszym uczniom z Ukrainy.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2022r. podczas uroczystego koncertu oraz aukcji w naszej szkole.

VII. Publikacja prac.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane i będą brały udział w aukcji.

Z chwilą oddania, prace przechodzą na własność Organizatora.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

Katarzyna Słowik, Sławomir Biały