KONKURS !!! „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

swieta

Cele konkursu:

 • kontynuowanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych
 • prezentacja ozdoby świątecznej, jako elementu uwzględniającego tradycje Świąt Wielkanocnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień manualnych i plastycznych dzieci
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy
 1. Konkurs jest organizowany w świetlicy szkolnej w budynku głównym SP3 w Ząbkach.
 2. Skierowany jest do uczniów klas I-III .
 3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie ozdoby wielkanocnej. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną ozdobę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
 4. Pracę należy dostarczyć do jednego z wychowawców świetlicy szkolnej znajdującej się na I piętrze SP3 (budynek główny) , w terminie do 05.04.2019 r.
 5. Każda prezentowana ozdoba wielkanocna musi być podpisana (imię, nazwisko, klasa oraz informacja czy praca jest do zwrotu).
 6. Propozycje ozdób wielkanocnych będą ocenianie pod względem:
 • opracowania ogólnego, doboru i wykorzystania materiałów
 • oryginalności i pomysłowości pracy
 • pracochłonności i estetyki wykonanej ozdoby
 • poziomu artystycznego wykonanej pracy
 • wkładu pracy i stopnia nawiązania do tradycji Świąt Wielkanocnych
 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu- wychowawców świetlicy szkolnej SP3.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki, a dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18.04.2019 w poniedziałek w świetlicy na I piętrze.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Organizatorzy:
Edyta Ołtarzewska
Joanna Foremna
Aneta Murawińska
Iga Kowalczyk- Szczygielska