Konkurs „Najpiękniejsza dekoracja Wielkanocna”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-6 do udziału w konkursie  na

„Najpiękniejszą dekorację Wielkanocną”

 

 Cele konkursu: 

– rozwijanie kreatywności dzieci;

– kultywowanie tradycji świątecznych;

– rozwijanie wyobraźni plastycznej;

– rozwijanie zdolności manualnych;

– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych;

– rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

 

Regulamin konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-6 i zostanie przeprowadzony  w dwóch kategoriach tematycznych z podziałem na wiek uczniów: klasy 1-3 i klasy 4-6.

I kategoria klasa 1-3 – najpiękniejsza ozdoba wielkanocna: baranek, pisanka wielkanocna oraz kartki świąteczne.

II kategoria klasa IV-VI – najpiękniejszy stroik wielkanocny lub palemka wielkanocna. 

Prace wykonujemy  samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika. Każda praca musi zawierać dane autora (metryczka przymocowana do pracy). Uczeń może oddać maksymalnie tylko jedną pracę konkursową.

Termin oddawania prac to 4 kwietnia 2017 do wychowawcy klasy. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.

 Ocena i nagrody: 

– Jury przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy;

– Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień;

– ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.

Kryteria oceny: 

– oryginalny pomysł;

– estetyka wykonania pracy;

– ogólny wyraz artystyczny;

– materiał użyty do wykonania pracy;

– zgodność pracy z założeniami konkursu;

– stopień trudności;

– technika wykonania;

– indywidualny charakter pracy.

Sprawy organizacyjne:

  • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
  • Organizator prace zatrzymuje w szkole w celu dekoracji w okresie przedświątecznym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Organizatorzy:

Iwona Lipka-Rybińska

Katarzyna Słowik

Iwona Sudoł