Konkurs logopedyczny „Wiosenne rymowanie”

REGULAMIN IV SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO:

„Wiosenne rymowanie”

 1. Cele konkursu:
 • pobudzanie aktywności twórczej dzieci w dziedzinie poezji;
 • dążenie do poprawności językowej;
 • rozwijanie umiejętności werbalnych;
 • dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową.
 1. Organizatorzy: Zespół Logopedyczny: mgr Iwona Żórawska, mgr Julita Budziak, mgr Jolanta Pilichowska.
 2. Adresaci: uczniowie klas 0 -VIII SP3 w Ząbkach.
 3. Forma konkursu: uczeń ma za zadanie samodzielnie napisać wiersz (dotyczy uczniów klas IV – VIII) bądź z pomocą osoby dorosłej (dotyczy uczniów klas 0 – III). Treść wiersza powinna zawierać wyrazy z głoskami trudnymi artykulacyjnie. Wszystkie głoski nie muszą zaistnieć w wierszu. Można wybrać jedną grupę głoskową, np. [sz, ż, cz, dż], [ś, ź, ć, dź] lub jedną głoskę np. [r], [ż].

Tematyka powinna dotyczyć wiosny, natomiast forma i długość wiersza jest dowolna. Mile widziane są ilustracje. Z tyłu pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę, do której uczeń (uczennica) uczęszcza.

 1. Termin: Wiersz należy dostarczyć do gabinetów logopedycznych – 123 (część sportowa szkoły) lub 132 (w nowej części szkoły) lub do logopedów pracujących w filii szkoły do 21 marca 2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu: Zespół Logopedyczny wybierze najciekawsze prace w trzech kategoriach: klasy 0, klasy I-III i klasy IV-VIII. Będą oceniane następujące kryteria: treść wiersza, poprawność językowa, poziom trudności werbalnej i ogólny wyraz artystyczny. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy logopedycznej w budynku głównym szkoły oraz na stronie internetowej szkoły 27 marca 2019 r.
 3. Na laureatów czekają nagrody niespodzianki.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Zespół Logopedyczny