Konkurs literacko-plastyczny „Walentynka dla ulubionego bohatera literackiego”

WALENTYNAKA z logo

Biblioteka organizuje konkurs dla uczniów z klas 1-8. Konkurs polega na zrobieniu Walentynki dla ulubionego bohatera literackiego. Walentynka może być namalowana, narysowana, napisana wierszem, zrobiona w formie komiksu itp. Sami wybierzcie sposób, w jaki chcecie okazać sympatię ulubionemu bohaterowi lub bohaterce z Waszej ulubionej książki. Walentynkę trzeba zrobić tak, by komisja oceniająca wiedziała, o jaką postać z książki chodzi.

Na Walentynki czekamy do 09.02.2024 r. w szkolnej bibliotece.

Komisja wybierze najlepsze Walentynki i wręczy atrakcyjne nagrody.
            Dobrej zabawy życzy biblioteka

Konkurs realizowany w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

Zrzut ekranu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

     Regulamin:

 1. Cele konkursu:
  • Promowanie czytelnictwa.
  • Propagowanie form wypowiedzi pisemnych i plastycznych.
  • Umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji.
 2. Ogólne zasady konkursu
  • Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów.
  • Walentynka może być namalowana, narysowana, napisana wierszem, zrobiona    w formie komiksu itp.
  • Prace należy składać do 9 lutego 2024r. w szkolnej bibliotece.
  • Każdy uczestnik składa pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
  • Praca  powinna być ciekawa, oryginalna i nawiązywać do Święta Zakochanych.
  • Organizator zapewnia ciekawe nagrody.
 3. Postanowienia końcowe:
  • Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
  • Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie przyniesionych prac.
 4. Jury:
  • Komisja konkursowa w składzie: Joanna Kita, Alina Stachowiak, Katarzyna Słowik, Anna Kuśnierz
  • Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 14 lutego 2024 r.
 5. Kryteria oceny:
  • Poprawność językowa.
  • Różnorodność ujęcia tematu.
  • Estetyka wykonania.
  • Samodzielność.