Komunikat do rodziców nr 2

Szanowni Rodzice,

w związku z utrudnieniami szkoły spowodowanymi wysoką liczbą nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, wyjaśniam co następuje:

– dnia 11.02.2019 r. zdecydowałem o zawieszeniu zajęć w filii szkoły. Dzieci zostały zaopiekowane w głównym budynku szkoły, gdzie miały możliwość spożycia posiłku na stołówce. W dniu 11.02.2019 r. pozostałym dzieciom z klas II-VIII zorganizowaliśmy zastępstwo,

– w dniu 12.02.2019 r. zajęcia dla klas pierwszych z filii szkoły odbędą się według planu
w budynku głównym szkoły, prowadzić je będą nauczyciele zastępujący,

– w następnych trzech dniach w klasach IV- VIII można spodziewać się zmiany planu, tj. skrócenie czasu pracy, jednak nie mniej niż 4 godziny lekcyjne dziennie,

– sytuacja może powtarzać się przez następne 3 dni, gdyż zwolnienia lekarskie w większości są trzydniowe lub całotygodniowe,

– proszę śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.

Za powyższe utrudnienia w imieniu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca
w Ząbkach przepraszamy.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Łukawski