Komunikat do rodziców

Szanowni Rodzice,

Informuję, iż w dniu 11.02.2019 r. zdecydowałem o zawieszeniu zajęć w filii szkoły z powodu wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić zdrowiu uczniów, co jest związane z około 36 % nieobecnością nauczycieli, przebywających na zwolnieniach lekarskich. Decyzja związana jest  z utrudnionymi możliwościami zapewnienia dzieciom w placówce bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy. Decyzję podjąłem za zgodą organu prowadzącego.

Podstawa prawna: §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dodatkowo informuję, iż w dniu 12.02.2019 r. zajęcia dla klas pierwszych filii szkoły, będą odbywały się w budynku głównym według planu. O dalszych krokach będę Państwa informował na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

KOMUNIKAT NR 1_02_2019

Dyrektor Szkoły
Tomasz Łukawski