Karta rowerowa

IMG WA

W dniu 02.06.2022r. został przeprowadzony egzamin praktyczny na kartę rowerową.
Egzamin odbył się w obecności przedstawiciela Policji. Wynik pozytywny uzyskało 110 osób.
Podziękowania dla przedstawiciela Policji oraz gratulacje dla uczestników egzaminu.
S. Biały