Judo moja pasja!

Wolomin dyplom

Od września 2020 r. trenuje w klubie Same Judo Ząbki. Na udział w treningach namówił go kolega z klasy. Pierwszy rok trenowania przyniósł już sukcesy na zawodach klubowych. W 2022 roku Michał brał udział w zawodach krajowych i międzynarodowych, gdzie zdobył w sumie 17 medali. Podkreśleniem sukcesów w 2022 roku był dyplom otrzymany z rąk Starosty Wołomińskiego. Rok 2023 to regularne treningi (5 razy w tygodniu). Efektem tego jest zdobytych 9 medali.

Judo uczy odwagi i pokory. U Michała te hobby przerodziło się w pasję.