Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Przechwytywanie

Miło nam poinformować, że w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – priorytet 3, nasza szkoła pozyskała dofinansowanie.

Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego:

Całkowita wartość zadania – 3 125,00zł
Kwota dofinansowania – 2 500,00 zł
Wkład własny – 625,00 zł

Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

Całkowita wartość zadania – 15000,00zł
Kwota dofinansowania – 12000,00 zł
Wkład własny – 3000,00 zł

Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.