„Jedz zdrowo, kolorowo” – konkurs kulinarno- fotograficzny

jez

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu „Jedz zdrowo, kolorowo”

Celem konkursu jest propagowanie zdrowego odżywiania, spożywania wartościowych posiłków, bogatych w warzywa i owoce.

Przebieg konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia przygotowanego przez siebie dania, przekąski lub deseru z wykorzystaniem sezonowych warzyw lub owoców.

Zasady uczestnictwa: 
Autorem zdjęcia może być jedna osoba. Zdjęcie powinno być wydrukowane w kolorze w formacie A4. Praca powinna być naklejona na kartkę i opisana na odwrocie hasłem: „Jedz zdrowo, kolorowo”, imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora. Wykonaną pracę uczestnicy składają do wychowawcy klasy.

Jury będzie oceniało:

  • ciekawą nazwę (zapisaną z przodu pracy)
  • oryginalny pomysł zaprezentowania potrawy
  • stopień trudności wykonania potrawy
  • kreatywność
  • estetykę pracy

Czas trwania konkursu:
Prace konkursowe należy składać do 9 października 2020 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 23 października 2020 r. na stronie internetowej szkoły.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami (1,2,3 miejsce oraz 2 wyróżnienia).
Prace wykonane po terminie nie będą oceniane.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

 Organizatorzy: Monika Wyszyńska, Magdalena Jagiełło, Anna Kazanowska, Edyta Krasowska (ul. Dzika)               

W szkole na ulicy Kościelnej: A. Więch D. Siuchnińska S. Stolarek B. Naspińska