Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice,

zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od  zajęć dydaktycznych. W tym dniu  dzieci będą mogły skorzystać z opieki świetlicowej w godzinach 6:30-18.00 w świetlicy w budynku głównym przy ulicy Kościelnej 2.