Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że od dnia 29.04.2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca wznawia zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w filii przy ul. Powstańców 60 b i w  budynku głównym szkoły przy ulicy Kościelnej 2.