HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORAZ KONKURSU INFORMATYCZNEGO „LOGIA” DLA UCZNIÓW KLAS IV -VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WKO

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Regulaminy, programy merytoryczne konkursów, harmonogramy oraz oświadczenia-zgody rodziców znajdują się na stronach organizatorów:

Szczegółowych informacji dotyczących zakresów merytorycznych oraz organizacji konkursów na terenie naszej szkoły udzielają nauczyciele odpowiednich przedmiotów. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie u nauczyciela uczącego danego przedmiotu najpóźniej 7 dni przed konkursem. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia muszą wypełnić oświadczenie-zgodę na udział dziecka w konkursie, w którym dziecko chce wziąć udział.