Drzewa dla Ziemi.

5 września podczas Święta Szkoły rozpoczęliśmy realizację Projektu promującego działania na rzecz poprawy klimatu. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2027.

Pani Dyrektor E. Kacprzak, Pani Burmistrz M. Zyśk, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani M. Toton oraz przedstawicielka zespołu szkolnych specjalistów K. Markowska zasadziły na terenie szkoły cztery graby kolumnowe.

Kolejne nasadzenia w liczbie siedmiu drzew zaplanowano na wiosnę, ich realizatorami będą klasy pierwsze. Uczniowie tych klas będą opiekowały się swoimi drzewami przez cały rok, aby nie zabrakło im wody do bujnego wzrostu. W kolejnych latach klasy pierwsze będą dosadzały tyle drzew ile będzie nowych klas pierwszych.

Dodatkowo cała społeczność szkoły będzie podejmowała się różnorodnych przedsięwzięć w wymiarze lokalnym i globalnym, promujących sadzenie drzew, a sprawozdania z działań będziemy zamieszczać na stronie internetowej naszej szkoły.

Nie czekamy, żeby ktoś to zrobił, przejmujemy inicjatywę i angażujemy się dziś dla lepszego jutra.

drzewa dla ziemi
drzewa dla ziemi
drzewa dla ziemi

Zespół PPP. KM