Świetlica

Szanowni Państwo

Prosimy o złożenie dokumentów uprawniających do przebywania dzieci w świetlicy szkolnej, najpóźniej do środy  – 1 września b.r.

Wymagane są:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej SP3

Regulamin świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy SP 3

Samodzielny powrót dziecka, które ukończyło 7 lat

Dokumenty są zamieszczone w formie elektronicznej, będą również dostępne przy dyżurkach w wersji papierowej. Wypełnioną dokumentację należy wrzucić do urn wystawionych w holu szkoły, można też wysłać skan na adres sekretariat@sp3zabki.pl

Ze względu na panującą sytuację, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów, proponujemy o zgłaszanie do świetlicy szkolnej uczniów najbardziej potrzebujących.