Czwartoklasiści na lekcji poszanowania Ziemi.

Uczniowie z klasy 4e pokazali, że los naszej planety nie jest im obojętny i symbolicznie, ale z wielkim zaangażowaniem posprzątali las w pobliżu szkoły. W ten sposób dzieci odbyły lekcję poszanowania Ziemi i udowodniły, że troszczą się o najbliższą okolicę. Działania te odbyły się w ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową założoną w 1994 roku, specjalizuje się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Misją fundacji jest dążenie do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie.