Podsumowanie „Wyzwania czytelniczego 2018”

biblio
1. Uczniowie, którzy przekroczyli liczbę książek podanych
w wyzwaniu :
Klara Terlikowska – klasa 3 a
Michał Pilarski – klasa 7c
2. Uczniowie, którzy byli najbliżej liczby podanych książek :
Klasy 1 – 3 ;
Aleksandra Zboina – klasa 3a
Klasy 4-8
Klaudia Bańka – klasa 8 c
Amelia Dworakowska – 6 f
Jan Oleksyn – 7 a
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji !!!