Drodzy uczniowie, drogie uczennice, Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowało zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Oto najważniejsze terminy Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 15 maja do Czytaj więcej……