Drodzy uczniowie, drogie uczennice,

Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowało zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Oto najważniejsze terminy⤵️

⏩ Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 15 maja do 29 maja do godz. 15:00, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

⏩Od 31 maja do 12 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 14 czerwca.

⏩ Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 3 lipca do 10 lipca do godz. 15:00.

⏩ Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 19 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 25 lipca.

⏩Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 29-31 lipca do godz. 15:00 i odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji .

⏩Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w stolicy będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Natomiast uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli założyć konto samodzielnie.

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji

PO WIĘCEJ INFORMACJI – ZAPRASZAMY DO NASZEJ ZAKŁADKI- DORADZTWO ZAWODOWE