Zima w mieście 2024

UWAGA:

Po informacji o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia, rodzic zgłaszający dziecko do udziału w akcji „Zima w mieście 2024” zobowiązany jest uiścić opłatę stałą oraz opłaty  za wycieczki/wyjścia/obiady/warsztaty (jeśli zostały wybrane) od dnia 02.01.2024 najpóźniej do 11.01.2024  przelewem na konto szkoły.

Numer konta do wpłaty: 90 1030 1016 0000 0000 9291 1012

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca

ul. Kościelna 2 05-091 Ząbki. 

TYTUŁ PRZELEWU: (przykład)

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Klasa: kl. 1a/SP3Ząbki

Ilość dni; od-do/za co / obiady/: 5 dni ; 22.01 – 26.01.2024 – Zima w mieście

Nieuregulowanie opłat w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w akcji.