„Zima w mieście 2021”

Opłata stała w wysokości 20zł/dzień (dotyczy dzieci, których rodzice są mieszkańcami Ząbek i rozliczają się US Wołomin), w wysokości 40 zł/dzień (dotyczy dzieci, których rodzice nie spełniają warunków).
Wpłat dokonujemy 04.01.2020  na w/w akcję.
Numer konta do wpłaty 90 1030 1016 0000 0000 9291 1012.
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca ul. Kościelna 2 05-091 Ząbki.  W tytule imię i nazwisko dziecka.