Zima w mieście 2020.

zima

(17.02.2020 – 21.02.2020r)

Harmonogram zapisów:

20.01.2020r (PONIEDZIAŁEK) – godz. 10.00-17.00 – sala 036

21.01.2020r (WTOREK)- godz. 7.00-14.00 – sala 036

22.01.2020r (ŚRODA)- godz. 9.00-14.00 – sala 036

23.01.2020r (CZWARTEK)- godz. 10.00-16.00 – sala 036

24.01.2020r (PIĄTEK)- godz. 9.00-15.00 – sala 036

Po złożeniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej (w wyżej wymienionych dniach zapisów) rodzic zgłaszający dziecko do udziału w akcji „ZIMA w mieście 2020r” zobowiązany jest uiścić opłatę stałą  i/lub opłaty za obiady i wycieczki w dniu zapisu dziecka na półkolonie.

Nieuregulowanie opłat w wyznaczonym terminie jest równoznaczne  z rezygnacją z udziału dziecka w akcji.

Opłata stała oraz opłaty za obiady i wycieczki przyjmowane są w formie gotówkowej  w Sali 036 

załączniki:

>> karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku/regulamin

>> program akcji „Zima w mieście”